RuzekPRO ARCH PLZEŇ spol. s.r.o.

home_constructor_heading_line

Společnost se zabývá projekční a inženýrskou činností ve výstavbě.
Společnost nabízí komplexní služby zahrnující projekční,
architektonickou a inženýrskou činnost v oblasti pozemních staveb
včetně navazujících dopravních a inženýrských staveb.

home_constructor_heading_line

Odborné předpoklady, autorizace:
Ing. Josef Houška, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
č.o. ČKAIT 201347