PRO ARCH PLZEŇ, s.r.o. 

Papírnická 2809/10, 32600 Plzeň

IČ: 61173916, DIČ: CZ 61173916 

zapsáno v OR u KS v Plzni, C/5613 

IDDS: 8a7us9t 

proarchplzen@proarchplzen.cz

www.proarchplzen.cz